TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

Samba (まとめ)

【概要】

CVE番号
NVD
CVSS v3
CWE
脆弱性
備考
2022/02/21 CVE-2021-44142 NVD
8.8(NVD)
CWE-787
CWE-125
境界外書き込み
境界外読出し
2022/02/21 CVE-2022-0336 NVD
8.8(NVD)
CWE-276 不適切なデフォルトパーミッション
2022/02/21 CVE-2021-44141 NVD 4.3(NVD) CWE-59
CWE-200
リンク解釈の問題
情報漏えい
2022/12/16 CVE-2022-38023 NVD
8.1(MS)
- - Netlogon RPC の特権の昇格の脆弱性
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38023
2022/12/16 CVE-2022-37966 NVD
8.1(MS)
- - Windows Kerberos RC4-HMAC の特権の昇格の脆弱性
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37966
2022/12/16 CVE-2022-37967 NVD
7.2(MS)
- - Windows Kerberos の特権の昇格の脆弱性
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37967
2022/12/16 CVE-2022-45141 NVD
8.1(Samba)
- - https://www.samba.org/samba/security/CVE-2022-45141.html


【ニュース】

■2021年

◇2021年3月

◆「Samba」に2件の脆弱性 - 早急に対処を (Security NEXT, 2021/03/26)
https://www.security-next.com/124583
https://vul.hatenadiary.com/entry/2021/03/26/000000


■2022年

◇2022年2月

◆「Samba」に深刻な脆弱性 - リモートよりコード実行のおそれ (Security NEXT, 2022/02/01)
https://www.security-next.com/133774
https://vul.hatenadiary.com/entry/2022/02/01/000000

◆SambaにCVSSv3スコア値9.9の脆弱性 迅速にアップデートを (ITmedia, 2022/02/02 07:00)
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2202/02/news038.html
https://vul.hatenadiary.com/entry/2022/02/02/000000_1

◆「Samba」に深刻な脆弱性--対応パッチをリリース (ZDNet, 2022/02/02 12:36)
https://japan.zdnet.com/article/35182952/
https://vul.hatenadiary.com/entry/2022/02/03/032120


◇2022年12月

◆「Samba」にセキュリティアップデート - 4件の脆弱性を解消 (Security NEXT, 2022/12/19)
https://www.security-next.com/142329
https://vul.hatenadiary.com/entry/2022/12/19/000000

◆Sambaに重要な脆弱性、アップデートを (マイナビニュース, 2022/12/20 08:52)
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20221220-2541541/
https://vul.hatenadiary.com/entry/2022/12/20/000000_1


【関連まとめ記事】

◆全体まとめ
https://vul.hatenadiary.com/entry/root


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022