TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2022-28752

Zoomに深刻な脆弱性、悪意ある会議URL開くと攻撃受けるおそれも

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2022/08/09 CVE-2022-28750 NVD 7.5 CWE-121 スタックバッファオーバーフロー 2022/08/09 CVE-2022-28751 NVD 2022/08/09 CVE-2022-28752 NVD 2022/08/09 CVE-2022-28753 NVD 7.1 CWE-284 不適切なアクセス…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022