TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

ライブラリ: libexpat

XMLパーサーのライブラリ「libexpat」に深刻な脆弱性 [CVE-2022-40674]

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2022/09/27 CVE-2022-40674 NVD 9.8(NVD) CWE-416 解放済みメモリの使用 【ニュース】 ◆XMLパーサーのライブラリ「libexpat」に深刻な脆弱性 (Security NEXT, 2022/09/27) https://www.security-next.com/1…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022