TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2006-20001

Apache HTTP Server 2.4に複数の脆弱性、対策版へのアップデートを

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/01/17 CVE-2006-20001 NVD - CWE-787 境界外書き込み Apache 2.4.55 で修正 2023/01/17 CVE-2022-36760 NVD - CWE-444 HTTP リクエストスマグリング Apache 2.4.55 で修正 2023/01/17 CVE-2022-37436 …


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022