TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2022-2915

SonicWall製のSMB向けリモートアクセス製品に脆弱性

【概要】 項目 内容 対象製品 SonicWall SMA100 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2022/08.26 CVE-2022-2915 NVD 8.8(NVD) CWE-787CWE-122 Out-of-bounds WriteHeap-based Buffer Overflow 【ニュース】 ◆SonicWall製のSMB向けリモートアクセス製品に…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022