TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2021-44720

「Pulse Connect Secure」に権限昇格の脆弱性

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2022/08/12 CVE-2021-44720 NVD 7.2(NDV) CWE-798 ハードコードされた認証情報の使用 【ニュース】 ◆「Pulse Connect Secure」に権限昇格の脆弱性 (Security NEXT, 2022/08/25) https://www.security-next.…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022