TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2021-1479

「Cisco SD-WAN vManage」に深刻な脆弱性 - アップデートが公開

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2021/04/07 2020/11/13 CVE-2021-1479 NVD 9.8(NVD)7.8(Cisco) CWE-119 バッファエラー cisco-sa-vmanage-YuTVWqy 2021/04/07 2020/11/13 CVE-2021-1137 NVD 7.8(NVD)7.8(Cisco) CWE-20CWE-119 …


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022