TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2023-44487

「FortiOS」に複数の深刻な脆弱性 - すでに一部は悪用か

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2024/02/08 2024/01/02 CVE-2024-21762 NVD FG-IR-24-015 9.8(Fortinet) CWE-787 境界外書き込み 2024/02/08 2024/01/11 CVE-2024-23113 NVD FG-IR-24-029 9.8(Fortinet) - - 2024/02/…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022