TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2023-29308

「Adobe ColdFusion」に緊急性高い脆弱性 - 早急に更新を

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/07/11 2023/04/04 CVE-2023-29298 NVD APSB23-40 7.5(Adobe) CWE-284 不適切なアクセス制御 2023/07/11 2023/04/04 CVE-2023-29300 NVD APSB23-40 9.8(Adobe) CWE-502 信頼できな…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022