TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2022-24955

Foxit製PDF製品に複数の深刻な脆弱性 - アップデートを

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2022/02/22 CVE-2022-24954 NDV 9.8 CWE-787 Out-of-bounds Write 2022/02/22 CVE-2022-24955 NDV 9.8 CWE-427 Uncontrolled Search Path Element 【ニュース】 ◆Foxit製PDF製品に複数の深刻な脆弱性 - ア…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022