TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2022-2042

テキストエディタ「vim」に深刻な脆弱性 - パッチがリリース

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2022/06/21 CVE-2022-2042 NVD 9.8 CWE-416 Use After Free 【ニュース】 ◆テキストエディタ「vim」に深刻な脆弱性 - パッチがリリース (Security NEXT, 2022/06/21) https://www.security-next.com/137486


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022