TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2023-36534

「クリティカル」含む15件の脆弱性を修正 - Zoom

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/08/08 CVE-2023-39213 NVD Zoom 9.8(NVD)9.6(Zoom) CWE-74 インジェクション ZSB-23038 2023/08/08 CVE-2023-39216 NVD Zoom 9.8(NVD)9.6(Zoom) CWE-20 不適切な入力確認 ZSB-230…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022