TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2019-0230

Apache Struts 2に脆弱性、最新版への更新を推奨

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2020/08/13 2018/11/14 CVE-2019-0230 NVD s2-059 9.8(NVD) CWE-1321 オブジェクトのプロトタイプ属性の不適切な変更 2020/08/13 2018/11/14 CVE-2019-0233 NVD s2-060 7.5(NVD) CWE-2…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022