TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2023-20865

VMware向けログ管理製品に深刻な脆弱性 - 新版にて修正

公開日 登録日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/04/20 2022/11/01 CVE-2023-20864 NVD 9.8(NVD) CWE-502 信頼できないデータのデシリアライゼーション https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0007.html 2023/04/20 2022/11/01 CVE…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022