TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2022-40139

トレンドマイクロの「Apex One」に複数脆弱性 - すでに悪用も

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2022/09/13 CVE-2022-40139 NDV 7.2(JVN) CWE-20 ロールバック機能のコンポーネントにおける検証不備 2022/09/13 CVE-2022-40140 NDV 5.5(JVN) CWE-284 送信元検証エラー 2022/09/13 CVE-2022-40141 NDV 5.…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022