TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

アプリ: Ivanti Policy Secure Gateway

米政府、IvantiのVPN製品脆弱性を受けて緊急指令

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2024/01/11 2023/10/27 CVE-2023-46805 NVD Ivanti 8.2(NVD)8.2(HackerOne) CWE-287 不適切な認証 2024/01/11 2024/01/03 CVE-2024-21887 NVD Ivanti 9.1(NVD)9.1(HackerOne) CWE-77 …

Ivanti製VPN製品のゼロデイ脆弱性、PoCが公開 - 復旧時は再発防ぐ対応を

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2024/01/11 2023/10/27 CVE-2023-46805 NVD Ivanti 8.2(NVD)8.2(HackerOne) CWE-287 不適切な認証 2024/01/11 2024/01/03 CVE-2024-21887 NVD Ivanti 9.1(NVD)9.1(HackerOne) CWE-77 …

Ivanti製VPNに対する脆弱性攻撃の被害が拡大 - 少なくとも1700件の侵害

【図表】 出典: https://www.security-next.com/152720 【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2024/01/11 2023/10/27 CVE-2023-46805 NVD Ivanti 8.2(NVD)8.2(HackerOne) CWE-287 不適切な認証 2024/01/11 2024/01/03 CVE-2…

IvantiのVPN製品にゼロデイ脆弱性 - パッチ準備中、緩和策の実施を

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2024/01/11 2023/10/27 CVE-2023-46805 NVD Ivanti 8.2(NVD)8.2(HackerOne) CWE-287 不適切な認証 2024/01/11 2024/01/03 CVE-2024-21887 NVD Ivanti 9.1(NVD)9.1(HackerOne) CWE-77 …


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022