TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2023-34396

「Apache Struts」にサービス拒否の脆弱性 - アップデートが公開

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/06/14 2023/05/28 CVE-2023-34149 NVD S2-064 6.5(NVD)4.3(Apache)) CWE-770 制限またはスロットリング無しのリソースの割り当て 2023/06/14 2023/06/04 CVE-2023-34396 NVD S2-0…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022