TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2023-4236

ISC BIND(DNSサーバソフトウェア)にnamedが予期せずに終了する複数の脆弱性

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/09/20 2023/06/20 CVE-2023-3341 NVD ISC 7.5(ISC) CWE-787 境界外書き込み https://jprs.jp/tech/security/2023-09-21-bind9-vuln-controlchannel.html 2023/09/20 2023/08/08 C…

「BIND 9」に2件の脆弱性、namedに対するDoS攻撃が可能

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/09/20 2023/06/20 CVE-2023-3341 NVD ISC 7.5(ISC) CWE-787 境界外書き込み 2023/09/20 2023/08/08 CVE-2023-4236 NVD ISC 7.5(ISC) CWE-617 CWE-617 【ニュース】 ◆「BIND 9」に…

(緊急)BIND 9.18.xの脆弱性(DNSサービスの停止)について(CVE-2023-4236)

【概要】 公開日 登録日 CVE番号 NVD ベンダー CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/09/20 2023/08/08 CVE-2023-4236 NVD ISC 7.5(ISC) CWE-617 CWE-617 https://jprs.jp/tech/security/2023-09-21-bind9-vuln-dnsovertls.html 【公開情報】 ◆(緊急)BIND 9.18.x…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022