TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2022-43672

Zohoのアクセス関連製品に複数のSQLi脆弱性

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2022/11/11 CVE-2022-43671 NVD 9.8(NVD) CWE-89 SQLインジェクション https://www.manageengine.com/products/passwordmanagerpro/advisory/cve-2022-43671.html 2022/11/11 CVE-2022-43672 NVD 9.8(NVD) …


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022