TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

脆弱性: CVE-2023-21839

「WebLogic」など既知脆弱性3件に対する攻撃に注意喚起 - 米政府

【概要】 日 CVE番号 NVD CVSS v3 CWE 脆弱性 備考 2023/05/01 CVE-2023-21839 NVD 7.5(Oracle) - - 2023/05/01 CVE-2021-45046 NVD 9.0(NVD) CWE-502 信頼できないデータのデシリアライゼーション https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2021/JVNDB-2021-005429…


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022