TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

「BIND 9」に複数の脆弱性 - 異常終了のおそれ

【概要】

公開日
登録日
CVE番号
NVD
CVSS v3
CWE
脆弱性
備考
2023/06/21 2023/05/22 CVE-2023-2828 NVD
7.5(NVD)
2023/06/21 2023/05/22 CVE-2023-2829 NVD
7.5(NVD)
2023/06/21 2023/05/26 CVE-2023-2911 NVD
7.5(NVD)


【ニュース】

◆「BIND 9」に複数の脆弱性 - 異常終了のおそれ (Security NEXT, 2023/06/22)
https://www.security-next.com/147220


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022