TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

「Spring Security」に複数の脆弱性 - アップデートにて修正

【概要】

CVE番号
NVD
CVSS v3
CWE
脆弱性
備考
2022/11/15 CVE-2022-31692 NDV 9.8 CWE-863 不正確な認証
2022/11/15 CVE-2022-31690 NDV 8.1 CWE-269 不適切な権限管理


【ニュース】

◆「Spring Security」に複数の脆弱性 - アップデートにて修正 (Security NEXT, 2022/11/15)
https://www.security-next.com/141423


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022