TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

Foxit製PDF製品に複数の深刻な脆弱性 - アップデートを

【概要】

CVE番号
NVD
CVSS v3
CWE
脆弱性
備考
2022/02/22 CVE-2022-24954 NDV 9.8 CWE-787 Out-of-bounds Write
2022/02/22 CVE-2022-24955 NDV 9.8 CWE-427 Uncontrolled Search Path Element


【ニュース】

◆Foxit製PDF製品に複数の深刻な脆弱性 - アップデートを (Security NEXT, 2022/02/22)
https://www.security-next.com/134324


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022