TT 脆弱性 Blog

脆弱性情報に関する「個人」の調査・研究のログ

「GitLab」にアップデート - 「クリティカル」含む脆弱性14件を修正

【概要】

■CVE番号

 • CVE-2024-1493
 • CVE-2024-1816
 • CVE-2024-2177
 • CVE-2024-2191
 • CVE-2024-3115
 • CVE-2024-3959
 • CVE-2024-4011
 • CVE-2024-4025
 • CVE-2024-4557
 • CVE-2024-4901
 • CVE-2024-4994
 • CVE-2024-5430
 • CVE-2024-5655
 • CVE-2024-6323


【ニュース】

◆「GitLab」にアップデート - 「クリティカル」含む脆弱性14件を修正 (Security NEXT, 2024/06/27)
https://www.security-next.com/158960


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2006 - 2022